HORUS Sp. z oo. posiada duże doświadczenie we współpracy z kontrahentami zagranicznymi, na budowach w kraju i za granicą, dla takich firm jak: JWK INVEST, HOSSA, INVEST KOMFORT, ALFA INVESTMENT, REZYDENT, BP/ARAL, SHELL, CONOCO, ILBAU itp. Projektanci posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia i licencje oraz biegłą znajomość języka angielskiego.

HORUS Sp. z oo. zatrudnia wysoko wykwalifikowanych architektów oraz współpracuje na stałe z grupą projektantów branżowych, zapewniających wszechstronną i profesjonalną obsługę procesu projektowego i realizacyjnego.

HORUS Sp. z oo. specjalizuje się w szerokim zakresie usług inwestycyjnych i projektowych w dziedzinie architektury i projektowania wnętrz, prowadząc działalność w zakresie:

usług konsultingowych, obejmujących:

  • doradztwo + przygotowanie inwestycji wraz z analizą uwarunkowań formalno-prawnych i ekonomicznych;
  • uzyskiwanie wszystkich niezbędnych dokumentów formalnych (warunki techniczne, mapy, wstępne uzgodnienia, akceptacje, opinie i ekspertyzy, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu itp. oraz inne decyzje administracyjne.);

usług projektowych obejmujących:

  • opracowania przedprojektowe – takie jak: inwentaryzacje, ekspertyzy wielobranżowe, studia funkcjonalno-programowe itp.;
  • projekty architektoniczno-budowlane we wszystkich stadiach: od koncepcji do projektu technicznego – wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i akceptacji do pozwolenia na budowę.
  • projekty branżowe i specjalistyczne, kosztorysy itp. – w zakresie jw.;
  • wielobranżową koordynację prac projektowych wraz z ich weryfikacją;
  • projekty wnętrz i wyposażenia stałego i ruchomego, aranżacje meblowe itp.;

nadzoru realizacyjnego, obejmującego:

  • pełnienie nadzorów autorskich wszystkich branż w trakcie realizacji;
  • pełnienie wielobranżowych nadzorów inwestorskich i autorskich;
  • pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego;

realizacji obiektów – w oparciu o współpracujące z HORUS Sp.  z oo. firmy budowlane wraz z całościowym przygotowaniem, realizacją i nadzorem procesu inwestycyjnego.